Giới thiệu

TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT CAO H.P.G

Công ty TNHH Tập đo¨¤n kỹ thuật cao HPG, Nh¨¤ phan phối chuy¨ºn nghiệp sơn nước,trong suốt thời gian đã qua từ năm 2005 đến nay công ty l¨¤ nh¨¤ phan phối ch¨ªnh thức sản phẩm sơn Akzonobel (dẫn đầu thị phần Việt Nam) với thương hiệu: Dulux, Maxilite. Với mục ti¨ºu xay dựng thương hiệu cho nh¨¤ phan phối, Tập đo¨¤n HPG l¨¤ đơn vị ti¨ºn phong xay dựng hệ thống nh¨¤ phan phối chuy¨ºn nghiệp nằm đ¨¢p ứng nhu cầu của thị trường ng¨¤y một đ¨°i hỏi cao hơn, Tập đo¨¤n HPG cam kết sẽ tiếp tục phục vụ Q¨²y kh¨¢ch h¨¤ng tốt hơn nữa,luôn xay dựng v¨¤ nghi¨ºn cứu chiến lược sản phẩm đầu v¨¤o nhằm đ¨¢p ứng nhu cầu thị trường ng¨¤y một tốt hơn.
Sản phẩm cao cấp
Gi¨¢: 1,221,300 VNĐ
Gi¨¢ b¨¢n: 940,000 VNĐ
Gi¨¢: 875,150 VNĐ
Gi¨¢ b¨¢n: 674,000 VNĐ
Gi¨¢: 1,161,500 VNĐ
Gi¨¢ b¨¢n: 894,000 VNĐ
Gi¨¢: 2,127,500 VNĐ
Gi¨¢ b¨¢n: 1,638,000 VNĐ